Slikarstvo

U slobodno vrijeme bavim se slikarstvom, odnosno izrađujem crteže u tušu i ulja na platnu.

Temu koje uglavnom obrađujem na mojim slikama predstavljaju Bokeljski motivi.

Veći dio mojih slika je inspirisan Bokeljskim legendama, pričama i simbolima.

Takođe, značajan opus moga slikarstva odnosi se na primorske pejzaže, stare kamene kuće, vjerske objekte, kao i alegorije mora. Od najstarijih vremena Boka Kotorska je bila dio civilizacije. Ima bogatu kulturu i tradiciju. Kroz moj slikarski izraz stalno nastojim da iskažem dušu Boke.

Za mene Boka nije samo pejzaž. Svijet nad morem i svijet pod morem žive u savršenoj harmoniji.

Istorija je u oba svijeta slojevito taložila svoje plodove. Najplemenitiji plod te tradicije je viševjekovna tolerancija između Bokelja koja u današnje vrijeme treba da čini kulturnu podlogu i sve više nam treba kao hljeb, kao voda ...

Za galeriju slika kliknite ovdje.

Dragan PERIČIĆ

Slika  Slika  Slika

Poručite knjigu

Specijaliteti bokeške kužine

Predgovor za gastronomsku zbirku bokeške kužine "Pour Voter plaisir" napisao je Ambasdor Francuske u Crnoj Gori gospodin Bernard GARANCHER. Predgovor možete pročitati ako kliknete ovdje.

Knjigu možete poručiti u resotranu Vino Santo, Krtoli, Tivat.
Tel: +382 (67) 851 662

Bernard GARANCHER